Q-kódy se používají jako zkratky celých frází (otázek či odpovědí), na rozdíl od běžných radioamatérských zkratek, které zkracují jednotlivá slova.

V praxi se vžilo i zobecnění významu radioamatérských Q-kódů. Například QSO znamená obecněji „radioamatérské spojení“, QTH „“umístění stanice“, QRO „velký výkon“ atd.

Q-kódů je celá řada, radioamatérské jsou vybrány z celé řady jednotlivých služeb. Více na Wikipedii.

Q-kódVýznamVýznam otázkyZobecněný význam
QRAVolací znak vaší stanice je ....... .Jaký je volací znak vaší stanice?
QRBVzdálenost mezi námi je ...... km.Jaká je vzdálenost mezi námi?Vzdálenost
QRGVáš kmitočet je ...... kHz.Jaký je můj kmitočet?Kmitočet
QRHVáš kmitočet se mění.Mění se můj kmitočet?
QRITón vašeho vysílače je ......
1. dobrý, 2. mění se, 3. špatný.
Jaký je tón mého vysílače?
QRJNemohu vás přijímat,
váš signál je přísliš slabý.
Přijmáte mne špatně?
QRKČitelnost vašich signálů je ......
1.nepřijatelná, 2.špatná, 3.přijatelná, 4.dobrá, 5.výborná.
Jaká je čitelnost mých signálů?
QRLJsem zaměstnán, nerušte.Jste zaměstnán?
QRMVaše vysílání je rušeno.Je mé vysílání rušeno?
QRNVaše vysílání je rušeno atmosférickým rušením.Je mé vysílání rušeno atmosférickým rušením?
QROZvyšte výkon.Mám zvýšit výkon?Velký výkon
QRPSnižte výkon.Mám snížit výkon?Malý výkon
QRQVysílejte rychleji.Mám vysílat rychleji?
QRSVysílejte pomaleji.Mám vysílat pomaleji?
QRTPřestaňte vysílat.Mám přestat vysílat?Vypínám stanici
QRUNic pro vás nemám.Máte něco pro mne?
QRVJsem připraven.Jste připraven?
QRWSdělte stanici ......, že ji volám na kmitočtu ...... kHz.Mám sdělit stanici ......, že ji voláte na kmitočtu ...... kHz?
QRXZavolám vás znovu v ...... UTC na kmitočtu ...... kHz
přeneseně: Čekejte.
Zavoláte mne znovu?
přeneseně: Mám počkat?
QRZVolá vás ...... na kmitočtu ...... kHz.Kdo mne volá?
QSASíla vašeho signálu je ...... .Jaká je síla mého signálu?
QSBVáš signál má únik.Má můj signál únik?
QSDVaše klíčování je závadné.Je mé klíčování závadné?
QSGPosílám skupinu ...... zpráv.Mám poslat skupinu ...... zpráv?
QSKMohu vás slyšet mezi svými značkami.Můžete mne slyšet mezi svými značkami?
QSLPotvrzuji příjem.Můžete potvrdit příjem?Lístek potvrzující spojení (tzv. QSL lístek)
QSMOpakujte poslední zprávu
(...... posledních zpráv).
Mám opakovat poslední zprávu
(...... posledních zpráv)?
QSNSlyšel jsem Vás na ...... kHz.Slyšel jste mne na ...... kHz?
QSOMohu korespondovat přímo se stanicí ...... .Můžete korespondovat přímo se stanicí ......?Radioamatérské spojení
QSPPředám zprávu stanici ...... .Můžete předat zprávu stanici ......?
QSTZpráva všem radioamatérům.
QSVVyšlete sérii "VVV"
(na kmitočtu ...... kHz).
Mám vyslat sérii "VVV"
(na kmitočtu ...... kHz)?
QSXPoslouchám stanici ...... na kmitočtu ...... kHz.Slyšíte stanici ...... na kmitočtu ...... kHz?
QSYPřelaďte se na kmitočet ...... kHz.Mám se přeladit na kmitočet ...... kHz?
QSZOpakujte každé slovo ...... krát.Mám opakovat každé slovo ...... krát?
QTCMám pro vás ...... zpráv.Kolik máte (pro mne) zpráv?
QTHMoje stanoviště je ...... .Jaké je vaše stanoviště?
QTRPřesný čas je ...... UTC.Jaký je přesný čas?
QZFNalaďte se přesně na můj kmitočet.Mám se naladit přesně na váš kmitočet?