Jak se vysílalo

FM pohár duben

Karel OK1ELE u rádia