Děláme radiová spojení pro radost

Gliwická radiová věž je v dnešní době nejvyšší dřevěná stavba Evropy.

Gliwická radiová věž

Gliwická radiová věž

Nacistickým Německem fingované přepadení vysílačky v Gliwicích (tehdy Gleiwitz v Horním Slezsku, které patřilo Německu) dne 31. srpna 1939 rozpoutalo druhou světovou válku. Přepadení vysílačky provedla speciální skupina příslušníků SS převlečených do polských uniforem. Poté útočníci vysílali výzvu v polštině k boji proti Němcům. Na místě přepadení zanechali těla zastřelených vězňů z koncentračního tábora Dachau, které převlékli do polských uniforem.

Přepadení bylo zorganizováno Reinhardem Heydrichem a Heinrichem Müllerem, velitelem gestapa. Aby celá akce vypadala důvěryhodněji, byl na vysílací stanici přivezen Franciszek Honiok, Němec, který pomáhal polským lidem a byl den před tím zatčen gestapem. Byl přinucen převléci se tak, aby vypadal jako Polák. Poté byl usmrcen injekcí a postřelen tak, aby to vypadalo, že padl v boji.

Celá akce měla vyvolat dojem, že následující útok na Polsko je odvetou za toto přepadení a že tudíž Německo není agresorem (tzv. operace pod falešnou vlajkou).

Dne 1. září 1939 následovala invaze do Polska.


Na naši činnost přispívají:

Mraknet s.r.o.

VARVAcom